Tạo tài khoản
 

Nghị định 59/2015/NĐ-CP | Ban hành: 18/06/2015  |  Hiệu lực: 05/08/2015  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 59/2015/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Số văn bản
59/2015/NĐ-CP
Trích yếu
Về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
18/06/2015
Tham chiếu
59/2015/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
05/08/2015
Tham chiếu
59/2015/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực một phần
01/07/2016
Tham chiếu
39/2016/NĐ-CP