Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Mẫu đơn ly hôn được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

..…., ngày…… tháng…… năm 201…

 

ĐƠN XIN LY HÔN

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân………..………………………….

Tên tôi là:………………………………………………………………………..Sinh năm:……………………

Dân tộc:…………………………………………………………điện thoại:……………………………………

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………….

Tạm trú:…………………………………………………………………………………………………………..

Có vợ (chồng) là:…………………………………………………………………Sinh năm:…………………

Dân tộc:………………………………………………………………điện thoại:………………………………

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………….....

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………….

Tạm trú:………………………………………………………………………………………………………......

Chúng tối đăng ký kết hôn ngày………….tháng………..năm…………………tại UBND………………...

…………………………………………………………………………………………………………………….

(Chúng tôi chung sống với nhau từ năm…………………………………………………………đến nay

chưa đăng ký kết hôn).

Nay làm đơn xin ly hôn vì:………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

*Về con: Chúng tôi có…………………………….con chung là: (Có nguyện vọng về con?)

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

*Về tài sản chung của vợ chồng (Có những tài sản chung gì? Nếu yêu cầu Tòa án giải quyết thì kê

khai cụ thể)

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

*Về nhà ở (Có những nhà ở chung nào? Nếu yêu cầu Tòa án giải quyết thì kê khai cụ thể?)

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

*Những vấn đề khác:…………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

Vợ (chồng) ký

 

Người làm đơn ký (Ghi rõ họ tên)

 

 

Collapse Luật Hôn nhân và gia đìnhLuật Hôn nhân và gia đình
Collapse Luật Hôn nhân và gia đình 2014Luật Hôn nhân và gia đình 2014
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Sinh con bằng thụ tinh ống nghiệm và mang thai hộSinh con bằng thụ tinh ống nghiệm và mang thai hộ
Expand Thăm khám, phát hiện, điều trị, xử trí bất thường, dị tật bào thaiThăm khám, phát hiện, điều trị, xử trí bất thường, dị tật bào thai
Collapse Biểu mẫu trong hôn nhânBiểu mẫu trong hôn nhân
Mẫu 01-HN Tờ khai đăng ký kết hôn
Mẫu 02-HN Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Mẫu 03-HN Giấy chứng nhận kết hôn
Mẫu 04-HN Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con
Mẫu 05-HN Đơn xin ly hôn
Mẫu 06-HN Tờ khai ghi chú kết hôn
Expand Công văn giải đáp áp dụng pháp luật hôn nhân gia đình (không phải VBQPPL)Công văn giải đáp áp dụng pháp luật hôn nhân gia đình (không phải VBQPPL)
Expand Luật Hôn nhân và gia đình 2000Luật Hôn nhân và gia đình 2000
Expand Luật Hôn nhân và gia đình 1986Luật Hôn nhân và gia đình 1986
Expand Luật Hôn nhân gia đình 1959Luật Hôn nhân gia đình 1959
Expand Pháp lệnh HN&GĐ giữa công dân VN với người nước ngoàiPháp lệnh HN&GĐ giữa công dân VN với người nước ngoài