Tạo tài khoản
 

Thông tư 03/2021/TT-BVHTTDL | Ban hành: 01/06/2021| Hiệu lực: 01/08/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 03/2021/TT-BVHTTDL Bổ sung một số Điều của các Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa
Số văn bản
03/2021/TT-BVHTTDL
Trích yếu
Bổ sung một số Điều của các Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa
Người ký
Nguyễn Văn Hùng
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
01/06/2021
Tham chiếu
03/2021/TT-BVHTTDL
Ngày có hiệu lực
01/08/2021
Tham chiếu
03/2021/TT-BVHTTDL