Tạo tài khoản
 

Nghị định 172/2013/NĐ-CP | Ban hành: 13/11/2013  |  Hiệu lực: 01/01/2014  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 172/2013/NĐ-CP Về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Số văn bản
172/2013/NĐ-CP
Trích yếu
Về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
13/11/2013
Tham chiếu
172/2013/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/01/2014
Tham chiếu
172/2013/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 843 đến số 844