Tạo tài khoản
 

Nghị định 100/2021/NĐ-CP | Ban hành: 15/11/2021| Hiệu lực: 01/01/2022 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 100/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
Số văn bản
100/2021/NĐ-CP
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
Người ký
Lê Minh Khái
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
15/11/2021
Tham chiếu
100/2021/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/01/2022
Tham chiếu
100/2021/NĐ-CP