Tạo tài khoản
 

Nghị định 25/2021/QĐ-TTg | Ban hành: 22/07/2021| Hiệu lực: 01/01/2022 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 25/2021/QĐ-TTg Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Số văn bản
25/2021/QĐ-TTg
Trích yếu
Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Người ký
Phạm Minh Chính
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
22/07/2021
Tham chiếu
25/2021/QĐ-TTg
Ngày có hiệu lực
01/01/2022
Tham chiếu
25/2021/QĐ-TTg