Tạo tài khoản
 

Nghị định 11/2021/NĐ-CP | Ban hành: 10/02/2021| Hiệu lực: 30/03/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 11/2021/NĐ-CP Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Số văn bản
11/2021/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
10/02/2021
Tham chiếu
11/2021/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
30/03/2021
Tham chiếu
11/2021/NĐ-CP