Tạo tài khoản
 

Nghị định 99/2021/NĐ-CP | Ban hành: 11/11/2021  |  Hiệu lực: 01/01/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 99/2021/NĐ-CP Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công
Số văn bản
99/2021/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công
Người ký
Lê Minh Khái
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
11/11/2021
Tham chiếu
99/2021/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/01/2022
Tham chiếu
99/2021/NĐ-CP