Tạo tài khoản
 

Nghị định 22/2013/NĐ-CP | Ban hành: 13/03/2013  |  Hiệu lực: 01/05/2013  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 22/2013/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
Số văn bản
22/2013/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
13/03/2013
Tham chiếu
22/2013/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/05/2013
Tham chiếu
22/2013/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực một phần
15/12/2016
Tham chiếu
150/2016/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
16/08/2017
Tham chiếu
96/2017/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 165+166, năm 2013