Tạo tài khoản
 

Thông tư 79/2005/TT-BNV | Ban hành: 10/08/2005  |  Hiệu lực: 10/09/2005  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 79/2005/TT-BNV Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Số văn bản
79/2005/TT-BNV
Trích yếu
Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Người ký
Đỗ Quang Trung
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Nội vụ
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
10/08/2005
Tham chiếu
79/2005/TT-BNV
Ngày có hiệu lực
10/09/2005
Tham chiếu
79/2005/TT-BNV
Ngày hết hiệu lực một phần
06/07/2007
Tham chiếu
02/2007/TT-BNV
Nguồn
Công báo số 38 & 39 - 08/2005;