Tạo tài khoản
 

Luật 15/2017/QH14 | Ban hành: 21/06/2017  |  Hiệu lực: 01/01/2018  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 15/2017/QH14 Quản lý, sử dụng tài sản công
Số văn bản
15/2017/QH14
Tên phụ
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;Luật Quản lý sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017
Trích yếu
Quản lý, sử dụng tài sản công
Người ký
Nguyễn Thị Kim Ngân
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
21/06/2017
Tham chiếu
15/2017/QH14
Ngày có hiệu lực
01/01/2018
Tham chiếu
15/2017/QH14
Ngày hết hiệu lực một phần
01/01/2021
Tham chiếu
64/2020/QH14
Nguồn
Công báo số 519+520