Tạo tài khoản
 

Thông tư 03/2022/TT-UBDT | Ban hành: 01/10/2022  |  Hiệu lực: 15/11/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 03/2022/TT-UBDT Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc
Số văn bản
03/2022/TT-UBDT
Trích yếu
Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc
Người ký
Hầu A Lềnh
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Ủy ban Dân tộc
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
01/10/2022
Tham chiếu
03/2022/TT-UBDT
Ngày có hiệu lực
15/11/2022
Tham chiếu
03/2022/TT-UBDT