Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Mẫu 03-HN | Ban hành: 16/11/2015  |  Hiệu lực: 02/01/2016  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

Collapse Luật Hôn nhân và gia đìnhLuật Hôn nhân và gia đình
Collapse Luật Hôn nhân và gia đình 2014Luật Hôn nhân và gia đình 2014
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Sinh con bằng thụ tinh ống nghiệm và mang thai hộSinh con bằng thụ tinh ống nghiệm và mang thai hộ
Expand Thăm khám, phát hiện, điều trị, xử trí bất thường, dị tật bào thaiThăm khám, phát hiện, điều trị, xử trí bất thường, dị tật bào thai
Collapse Biểu mẫu trong hôn nhânBiểu mẫu trong hôn nhân
Mẫu 01-HN Tờ khai đăng ký kết hôn
Mẫu 02-HN Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Mẫu 03-HN Giấy chứng nhận kết hôn
Mẫu 04-HN Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con
Mẫu 05-HN Đơn xin ly hôn
Mẫu 06-HN Tờ khai ghi chú kết hôn
Expand Công văn giải đáp áp dụng pháp luật hôn nhân gia đình (không phải VBQPPL)Công văn giải đáp áp dụng pháp luật hôn nhân gia đình (không phải VBQPPL)
Expand Luật Hôn nhân và gia đình 2000Luật Hôn nhân và gia đình 2000
Expand Luật Hôn nhân và gia đình 1986Luật Hôn nhân và gia đình 1986
Expand Luật Hôn nhân gia đình 1959Luật Hôn nhân gia đình 1959
Expand Pháp lệnh HN&GĐ giữa công dân VN với người nước ngoàiPháp lệnh HN&GĐ giữa công dân VN với người nước ngoài