Tạo tài khoản
 

Thông tư 23/2022/TT-BTC | Ban hành: 06/04/2022  |  Hiệu lực: 20/05/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 23/2022/TT-BTC Hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
Số văn bản
23/2022/TT-BTC
Trích yếu
Hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
Người ký
Trần Xuân Hà
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
06/04/2022
Tham chiếu
23/2022/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
20/05/2022
Tham chiếu
23/2022/TT-BTC