Tạo tài khoản
 

Thông tư 18/2022/TT-BYT | Ban hành: 31/12/2022  |  Hiệu lực: 15/02/2023  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 18/2022/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
Số văn bản
18/2022/TT-BYT
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
Người ký
Trần Văn Thuấn
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Y tế
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
31/12/2022
Tham chiếu
18/2022/TT-BYT
Ngày có hiệu lực
15/02/2023
Tham chiếu
18/2022/TT-BYT