Tạo tài khoản
 

Thông tư 18/2022/TT-BYT | Ban hành: 31/12/2022  |  Hiệu lực: 15/02/2023  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
31/12/2022
Ban hành
15/02/2023
Có hiệu lực