Tạo tài khoản
 

Thông tư 09/2021/TT-BLĐTBXH | Ban hành: 07/09/2021| Hiệu lực: 01/11/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 09/2021/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động
Số văn bản
09/2021/TT-BLĐTBXH
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động
Người ký
Đào Ngọc Dung
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
07/09/2021
Tham chiếu
09/2021/TT-BLĐTBXH
Ngày có hiệu lực
01/11/2021
Tham chiếu
09/2021/TT-BLĐTBXH