Tạo tài khoản
 

Luật 38/2013/QH13 | Ban hành: 16/11/2013  |  Hiệu lực: 01/01/2015  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 38/2013/QH13 Việc làm
Số văn bản
38/2013/QH13
Tên phụ
Luật Việc làm năm 2013;Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013
Trích yếu
Việc làm
Người ký
Nguyễn Sinh Hùng
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
16/11/2013
Tham chiếu
38/2013/QH13
Ngày có hiệu lực
01/01/2015
Tham chiếu
38/2013/QH13
Nguồn
Công báo số 1003+1004, năm 2013