Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Luật 38/2013/QH13 | Ban hành: 16/11/2013  |  Hiệu lực: 01/01/2015  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Việc làm 2013Luật Việc làm 2013
Collapse 1. Luật1. Luật
Luật 38/2013/QH13 Việc làm
Expand 2. Hướng dẫn quy định, chi tiết thi hành2. Hướng dẫn quy định, chi tiết thi hành
Expand Bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ đào tạo người có bảo hiểm thất nghiệpBảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ đào tạo người có bảo hiểm thất nghiệp
Expand Chính sách, thủ tục hỗ trợ tạo việc làm; Quỹ quốc gia về việc làmChính sách, thủ tục hỗ trợ tạo việc làm; Quỹ quốc gia về việc làm
Expand Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc giaChứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
Expand Thông tin thị trường lao độngThông tin thị trường lao động
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG