Tạo tài khoản
 

Nghị định 48/2013/NĐ-CP | Ban hành: 14/05/2013  |  Hiệu lực: 01/07/2013  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 48/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Số văn bản
48/2013/NĐ-CP
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng Chính phủ
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
14/05/2013
Tham chiếu
48/2013/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/07/2013
Tham chiếu
48/2013/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực một phần
15/12/2016
Tham chiếu
150/2016/NĐ-CP