Tạo tài khoản
 

Nghị định 45/2021/NĐ-CP | Ban hành: 31/03/2021| Hiệu lực: 15/05/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 45/2021/NĐ-CP Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
Số văn bản
45/2021/NĐ-CP
Trích yếu
Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
31/03/2021
Tham chiếu
45/2021/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
15/05/2021
Tham chiếu
45/2021/NĐ-CP