Tạo tài khoản
 

Nghị định 08/2012/NĐ-CP | Ban hành: 16/02/2012  |  Hiệu lực: 15/04/2012  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 08/2012/NĐ-CP Quy chế làm việc của Chính phủ
Số văn bản
08/2012/NĐ-CP
Trích yếu
Quy chế làm việc của Chính phủ
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
16/02/2012
Tham chiếu
08/2012/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
15/04/2012
Tham chiếu
08/2012/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
01/10/2016
Tham chiếu
138/2016/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 177+178, năm 2012