Tạo tài khoản
 

Thông tư 33/2021/TT-BYT | Ban hành: 31/12/2021| Hiệu lực: 15/02/2022 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 33/2021/TT-BYT Quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Số văn bản
33/2021/TT-BYT
Trích yếu
Quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Người ký
Nguyễn Trường Sơn
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Y tế
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
31/12/2021
Tham chiếu
33/2021/TT-BYT
Ngày có hiệu lực
15/02/2022
Tham chiếu
33/2021/TT-BYT