Tạo tài khoản
 

Nghị định 150/2016/NĐ-CP | Ban hành: 11/11/2016  |  Hiệu lực: 15/12/2016  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 150/2016/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ
Số văn bản
150/2016/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
11/11/2016
Tham chiếu
150/2016/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
15/12/2016
Tham chiếu
150/2016/NĐ-CP