Tạo tài khoản
 

Nghị định 47/2019/NĐ-CP | Ban hành: 05/06/2019  |  Hiệu lực: 20/07/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 47/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ
Số văn bản
47/2019/NĐ-CP
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
05/06/2019
Tham chiếu
47/2019/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
20/07/2019
Tham chiếu
47/2019/NĐ-CP