Tạo tài khoản
 

Thông tư 01/2021/TT-BCT | Ban hành: 31/03/2021| Hiệu lực: 20/05/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 01/2021/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 30/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương
Số văn bản
01/2021/TT-BCT
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 30/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương
Người ký
Trần Tuấn Anh
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Công thương
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
31/03/2021
Tham chiếu
01/2021/TT-BCT
Ngày có hiệu lực
20/05/2021
Tham chiếu
01/2021/TT-BCT