Tạo tài khoản
 

Nghị định 26/2022/NĐ-CP | Ban hành: 14/04/2022| Hiệu lực: 01/06/2022 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 26/2022/NĐ-CP Về viên chức Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam
Số văn bản
26/2022/NĐ-CP
Trích yếu
Về viên chức Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam
Người ký
Phạm Bình Minh
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
14/04/2022
Tham chiếu
26/2022/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/06/2022
Tham chiếu
26/2022/NĐ-CP