Tạo tài khoản
 

Thông tư 16/2021/TT-NHNN | Ban hành: 10/11/2021| Hiệu lực: 15/01/2022 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 16/2021/TT-NHNN Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp
Số văn bản
16/2021/TT-NHNN
Trích yếu
Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp
Người ký
Nguyễn Thị Hồng
Nơi ban hành
Ngân hàng Nhà nước
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
10/11/2021
Tham chiếu
16/2021/TT-NHNN
Ngày có hiệu lực
15/01/2022
Tham chiếu
16/2021/TT-NHNN