Tạo tài khoản
 

Thông tư 20/2020/TT-NHNN | Ban hành: 31/12/2020| Hiệu lực: 15/02/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 20/2020/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng
Số văn bản
20/2020/TT-NHNN
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng
Người ký
Nguyễn Kim Anh
Nơi ban hành
Ngân hàng Nhà nước
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
31/12/2020
Tham chiếu
20/2020/TT-NHNN
Ngày có hiệu lực
15/02/2021
Tham chiếu
20/2020/TT-NHNN