Tạo tài khoản
 

Nghị định 09/2019/NĐ-CP | Ban hành: 24/01/2019  |  Hiệu lực: 12/03/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 09/2019/NĐ-CP Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
Số văn bản
09/2019/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
24/01/2019
Tham chiếu
09/2019/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
12/03/2019
Tham chiếu
09/2019/NĐ-CP