Tạo tài khoản
 

Nghị định 130/2005/NĐ-CP | Ban hành: 17/10/2005  |  Hiệu lực: 08/11/2005  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 130/2005/NĐ-CP Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước
Số văn bản
130/2005/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước
Người ký
Phan Văn Khải
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
17/10/2005
Tham chiếu
130/2005/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
08/11/2005
Tham chiếu
130/2005/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực một phần
01/01/2014
Tham chiếu
117/2013/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 31 & 32 - 10/2005