Tạo tài khoản
 

Thông tư 18/2021/TT-BYT | Ban hành: 16/11/2021| Hiệu lực: 01/01/2022 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 18/2021/TT-BYT Quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy
Số văn bản
18/2021/TT-BYT
Trích yếu
Quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy
Người ký
Đỗ Xuân Tuyên
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Y tế
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
16/11/2021
Tham chiếu
18/2021/TT-BYT
Ngày có hiệu lực
01/01/2022
Tham chiếu
18/2021/TT-BYT