Tạo tài khoản
 

Thông tư 10/2019/TT-BXD | Ban hành: 26/12/2019  |  Hiệu lực: 15/02/2020  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 10/2019/TT-BXD Ban hành định mức xây dựng
Số văn bản
10/2019/TT-BXD
Trích yếu
Ban hành định mức xây dựng
Người ký
Bùi Phạm Khánh
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Xây dựng
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
26/12/2019
Tham chiếu
10/2019/TT-BXD
Ngày có hiệu lực
15/02/2020
Tham chiếu
10/2019/TT-BXD
Ngày hết hiệu lực một phần
05/09/2020
Tham chiếu
02/2020/TT-BXD