Tạo tài khoản
 

Nghị định 24/2022/NĐ-CP | Ban hành: 06/04/2022| Hiệu lực: 01/06/2022 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 24/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Số văn bản
24/2022/NĐ-CP
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Người ký
Vũ Đức Đam
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
06/04/2022
Tham chiếu
24/2022/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/06/2022
Tham chiếu
24/2022/NĐ-CP