Tạo tài khoản
 

Luật 43/2013/QH13 | Ban hành: 26/11/2013  |  Hiệu lực: 01/07/2014  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 43/2013/QH13 Đấu thầu
Số văn bản
43/2013/QH13
Tên phụ
Luật Đấu thầu năm 2013;Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013
Trích yếu
Đấu thầu
Người ký
Nguyễn Sinh Hùng
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
26/11/2013
Tham chiếu
43/2013/QH13
Ngày có hiệu lực
01/07/2014
Tham chiếu
43/2013/QH13
Ngày hết hiệu lực một phần
01/01/2017
Tham chiếu
03/2016/QH14
Nguồn
Công báo số 1007+1008, 2013