Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Luật 43/2013/QH13 | Ban hành: 26/11/2013  |  Hiệu lực: 01/07/2014  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Đấu thầuLuật Đấu thầu
Collapse Luật Đấu thầu 2013Luật Đấu thầu 2013
Collapse 1. Luật1. Luật
Luật 43/2013/QH13 Đấu thầu
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật Đấu thầu
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật Đầu thầu
Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật Đấu thầu
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầuHoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu
Expand Hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranhHồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
Expand Lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầuLập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
Expand Lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầuLập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
Expand Lựa chọn nhà thầuLựa chọn nhà thầu
Expand Đấu thầu mua sắm hàng hóaĐấu thầu mua sắm hàng hóa
Expand Đấu thầu mua sắm trang thiết bị làm việc của cơ quan nhà nướcĐấu thầu mua sắm trang thiết bị làm việc của cơ quan nhà nước
Expand Đấu thầu mua thuốc và dược liệuĐấu thầu mua thuốc và dược liệu
Expand Đấu thầu thiết kế, chế tạo thiết bị phụ nhà máy nhiệt điệnĐấu thầu thiết kế, chế tạo thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện
Expand Đấu thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắpĐấu thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp
Expand Đấu thầu thực hiện dịch vụ tư vấnĐấu thầu thực hiện dịch vụ tư vấn
Expand Đấu thầu thực hiện dự án có sử dụng đấtĐấu thầu thực hiện dự án có sử dụng đất
Expand Đấu thầu thực hiện dự án đối tác công tưĐấu thầu thực hiện dự án đối tác công tư
Expand Giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầuGiám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu
Expand Mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng  bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng vốn nhà nướcMời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng vốn nhà nước
Expand Giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ côngGiao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Đấu thầu trang thiết bị y tếĐấu thầu trang thiết bị y tế
Expand Luật Đấu thầu 2005Luật Đấu thầu 2005
Expand Quy chế đấu thầu 1996, 1999Quy chế đấu thầu 1996, 1999
Expand VBQPPL về đấu thầu (cũ)VBQPPL về đấu thầu (cũ)