Tạo tài khoản
 

Nghị định 75/2017/NĐ-CP | Ban hành: 20/06/2017  |  Hiệu lực: 20/06/2017  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 75/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
Số văn bản
75/2017/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
20/06/2017
Tham chiếu
75/2017/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
20/06/2017
Tham chiếu
75/2017/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 741+742