Tạo tài khoản
 

Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT | Ban hành: 15/04/2021| Hiệu lực: 01/06/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam
Số văn bản
13/2021/TT-BGDĐT
Trích yếu
Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam
Người ký
Hoàng Minh Sơn
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
15/04/2021
Tham chiếu
13/2021/TT-BGDĐT
Ngày có hiệu lực
01/06/2021
Tham chiếu
13/2021/TT-BGDĐT