Tạo tài khoản
 

Văn bản hợp nhất 10272/VBHN-VPCP | Ban hành: 27/09/2017  |  Hiệu lực: 11/04/2010  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Văn bản hợp nhất 10272/VBHN-VPCP Về kiểm soát thủ tục hành chính
Số văn bản
10272/VBHN-VPCP
Trích yếu
Về kiểm soát thủ tục hành chính
Người ký
Mai Tiến Dũng
Nơi ban hành
Văn phòng chính phủ
Loại văn bản
Văn bản hợp nhất
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
27/09/2017
Tham chiếu
10272/VBHN-VPCP
Ngày có hiệu lực
11/04/2010
Tham chiếu
10272/VBHN-VPCP
Nguồn
Công báo số 759+760