Tạo tài khoản
 

Thông tư 117/2020/TT-BTC | Ban hành: 31/12/2020| Hiệu lực: 15/02/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 117/2020/TT-BTC Quy định phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán
Số văn bản
117/2020/TT-BTC
Trích yếu
Quy định phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán
Người ký
Huỳnh Quang Hải
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
31/12/2020
Tham chiếu
117/2020/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
15/02/2021
Tham chiếu
117/2020/TT-BTC