Tạo tài khoản
 

Luật 77/2015/QH13 | Ban hành: 19/06/2015  |  Hiệu lực: 01/01/2016  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 77/2015/QH13 Tổ chức chính quyền địa phương
Số văn bản
77/2015/QH13
Trích yếu
Tổ chức chính quyền địa phương
Người ký
Nguyễn Sinh Hùng
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
19/06/2015
Tham chiếu
77/2015/QH13
Ngày có hiệu lực
01/01/2016
Tham chiếu
77/2015/QH13
Ngày hết hiệu lực một phần
01/01/2019
Tham chiếu
21/2017/QH14
Nguồn
Công báo số 863 + 864/2015