Tạo tài khoản
 

Luật 24/2018/QH14 | Ban hành: 12/06/2018  |  Hiệu lực: 01/01/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 24/2018/QH14 An ninh mạng
Số văn bản
24/2018/QH14
Tên phụ
Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018;
Trích yếu
An ninh mạng
Người ký
Nguyễn Thị Kim Ngân
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
12/06/2018
Tham chiếu
24/2018/QH14
Ngày có hiệu lực
01/01/2019
Tham chiếu
24/2018/QH14