Tạo tài khoản
 

Quyết định 28/2021/QĐ-TTg | Ban hành: 01/10/2021  |  Hiệu lực: 01/10/2021  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 28/2021/QĐ-TTg Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Số văn bản
28/2021/QĐ-TTg
Trích yếu
Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Người ký
Lê Minh Khái
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
01/10/2021
Tham chiếu
28/2021/QĐ-TTg
Ngày có hiệu lực
01/10/2021
Tham chiếu
28/2021/QĐ-TTg