Tạo tài khoản
 

Thông tư 12/2021/TT-BXD | Ban hành: 31/08/2021  |  Hiệu lực: 15/10/2021  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 12/2021/TT-BXD Ban hành định mức xây dựng
Số văn bản
12/2021/TT-BXD
Trích yếu
Ban hành định mức xây dựng
Người ký
Bùi Hồng Minh
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Xây dựng
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
31/08/2021
Tham chiếu
12/2021/TT-BXD
Ngày có hiệu lực
15/10/2021
Tham chiếu
12/2021/TT-BXD