Tạo tài khoản
 

Thông tư 2/VBHN-BNV | Ban hành: 03/05/2023 | Trạng thái: Chưa xác định

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 2/VBHN-BNV Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Số văn bản
2/VBHN-BNV
Trích yếu
Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Người ký
Phạm Thị Thanh Trà
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Nội vụ
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
03/05/2023
Tham chiếu
2/VBHN-BNV
Tham chiếu
2/VBHN-BNV