Tạo tài khoản
 

Thông tư 58/2021/TT-BTC | Ban hành: 12/07/2021| Hiệu lực: 27/08/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 58/2021/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
Số văn bản
58/2021/TT-BTC
Trích yếu
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
Người ký
Huỳnh Quang Hải
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
12/07/2021
Tham chiếu
58/2021/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
27/08/2021
Tham chiếu
58/2021/TT-BTC