Tạo tài khoản
 

Thông tư 12/2021/TT-BYT | Ban hành: 06/09/2021| Hiệu lực: 01/11/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 12/2021/TT-BYT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Số văn bản
12/2021/TT-BYT
Trích yếu
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Người ký
Nguyễn Thanh Long
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Y tế
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
06/09/2021
Tham chiếu
12/2021/TT-BYT
Ngày có hiệu lực
01/11/2021
Tham chiếu
12/2021/TT-BYT