Tạo tài khoản
 

Thông tư 39/2000/TT-BTCCBCP | Ban hành: 19/06/2000  |  Hiệu lực: 04/07/2000  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 39/2000/TT-BTCCBCP Thông tư hướng dẫn việc xếp lương khi bổ nhiệm vào ngạch đối với công chức đạt kỳ thi nâng ngạch
Số văn bản
39/2000/TT-BTCCBCP
Trích yếu
Thông tư hướng dẫn việc xếp lương khi bổ nhiệm vào ngạch đối với công chức đạt kỳ thi nâng ngạch
Người ký
Đỗ Quang Trung
Chức danh
Bộ trưởng
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
19/06/2000
Tham chiếu
39/2000/TT-BTCCBCP
Ngày có hiệu lực
04/07/2000
Tham chiếu
39/2000/TT-BTCCBCP
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
10/09/2005
Tham chiếu
79/2005/TT-BNV
Nguồn
Công báo điện tử;