Tạo tài khoản
 

Thông tư 09/2021/TT-BKHĐ | Ban hành: 16/11/2021  |  Hiệu lực: 01/01/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 09/2021/TT-BKHĐ Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất
Số văn bản
09/2021/TT-BKHĐ
Trích yếu
Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất
Người ký
Nguyễn Chí Dũng
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
16/11/2021
Tham chiếu
09/2021/TT-BKHĐ
Ngày có hiệu lực
01/01/2020
Tham chiếu
09/2021/TT-BKHĐ