Tạo tài khoản
 

Nghị định 63/2012/NĐ-CP | Ban hành: 31/08/2012  |  Hiệu lực: 20/10/2012  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 63/2012/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
Số văn bản
63/2012/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
31/08/2012
Tham chiếu
63/2012/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
20/10/2012
Tham chiếu
63/2012/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
20/06/2017
Tham chiếu
75/2017/NĐ-CP
Nguồn
Từ số 587 đến số 588